Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedź się więcej o naszej polityce prywatności i plikach cookies.
Wydział Szczepień
Wydział Szczepień logowanie lekarz logowanie pacjent


Wyszukaj lekarza
Znajdź punkt szczepieńSłownik pojęć
Wyjaśnienia terminów specjalistycznychNasi partnerzy
I instytucje

Czy wiesz że?

Składnik czynny szczepionki
Innymi słowy każdy wchodzący w skład szczepionki, mający wywołać odpowiedź immunologiczną zarazek lub jego fragment...

Więcej...
Właściciel portalu:

Sokolska 60/6, 40-087 Katowice
Tel. +48 32 445 37 58
Fax: +48 32 790 53 59
© All Rights Reserved 2010
Biuro obsługi klienta:
bok@wydzialszczepien.pl

Redakcja:
redakcja@wydzialszczepien.pl

Szanowni Państwo,
Spółka Wakcymed Sp. z o.o. nie posiada uprawnień niezbędnych w udzielaniu porad czy konsultacji medycznych. Wszelkie pytania dot. szczepień prosimy kierować wyłącznie przez formularz Zapytaj eksperta.
Zmień rozmiar czcionki: A A A

Szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce


Szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce
Powiązane choroby: Odra, Różyczka, Świnka
Producent: GlaxoSmithKline, MSD, Sanofi Pasteur
Szczepionka: obowiązkowa, skojarzona, żywa

 

 

Odra, różyczka i świnka należą do chorób o bardzo wysokiej zaraźliwości. Powodują liczne powikłania, wynikające przede wszystkim z wtórnych zakażeń bakteryjnych oraz wirusowych. Dzięki znacznemu odsetkowi osób zaszczepionych, obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest wyjątkowo dobra. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zawsze istnieje możliwość kontaktu z zarażonymi z innych krajów. Dla uzyskania odporności na wirusy odry, różyczki oraz świnki, należy przebyć wywoływane przez nie choroby lub poddać się szczepieniu.

 

Założeniem prowadzonego programu szczepień jest uzyskanie odporności indywidualnej. Z kolei poprzez masowy jego charakter odporności zbiorowiskowej, a co za tym idzie przerwanie transmisji wirusów w środowisku człowieka.

 

RODZAJE SZCZEPIONEK

 

Na chwilę obecną w Polsce dostępny jest tylko jeden rodzaj szczepionki. Preparat ten, to szczepionka skojarzona zawierająca żywe, otrzymywane w ramach hodowli w fibroblastach żółtek jaj kurzych, atenuowane wirusy odry, świnki i różyczki. Stosowanie tej szczepionki, o skrótowej nazwie MMR obowiązuje w Polsce od 2004 roku.

 

W zależności od producenta, w skład szczepionki wchodzić mogą odmienne typy wirusów odry i świnki. Rolę substancji pomocniczej w preparacie spełnia neomycyna. Należy mieć na to wzgląd, gdyż u osób uczulonych może ona wywołać reakcję alergiczną. Pomimo hodowli wirusów na zarodkach kurzych, szczepionka nie zawiera pokaźnych ilości białek mogących wywołać reakcje alergiczne. Osoby uczulone na białka jaj kurzych, niereagujące anafilaktycznie, mogą przyjmować preparat MMR, jednak przy zachowaniu należytych środków ostrożności.Wirus świnki

 

Szczepionka występuje w postaci odpowiednio wysuszonej substancji, tzw. liofilizatu. Z tego względu posiada dołączony rozpuszczalnik (MMRII - 0,7 ml, Priorix - 0,5 ml). Preparat stosuje się przeważnie podskórnie. Priorix może być podawany także domięśniowo. Szczepionkę można aplikować równocześnie z innymi preparatami.

 

Przy wykonywaniu podstawowych szczepień MMR należy pamiętać o minimalnie 4 tygodniowym okresie przerwy pomiędzy I i II dawką preparatu.

 

Szczepionka przeznaczona jest dla dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia, oraz dla wszystkich osób dorosłych, bez ograniczeń wiekowych. Na okoliczność szczególnej sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość zastosowania szczepionki u młodszych dzieci. Należy jednak liczyć się z prawdopodobieństwem wytworzenia mniejszego miana przeciwciał. Dotyczy to zwłaszcza wirusa odry. Istnieje bowiem możliwość przekazania z mlekiem matki przeciwciał neutralizujących preparat.

 

MMR posiada wysoką skuteczność, chociaż zróżnicowaną w zależności od konkretnego patogenu. Najwyższą immunogenność preparat przejawia wobec wirusów odry i różyczki, mniejszą w przypadku świnki. Strategia wykonywania szczepień dwoma dawkami preparatu daje wysoką skuteczność. Sięga ona poziomu 99%, a masowość szczepień skutecznie eliminuje występowanie wszystkich trzech chorób.

 

MMR jest preparatem bezpiecznym. Wirusy które zawiera nie stanowią zagrożenia dla osoby szczepionej.

 

WSKAZANIA DO SZCZEPIEŃ

 

Zgodnie z kalendarzem szczepień preparat MMR powinien zostać obligatoryjnie podany każdemu dziecku w 13-14 miesiącu życia, a w celu uzyskania trwałej odporności również dawką przypominającą w 10 roku życia. Dodatkowemu obowiązkowi, ze względu na komponentę różyczkową szczepionki, podlegają dziewczęta w wieku 11 i 12 lat, nie szczepione rok lub dwa wcześniej. Dla dzieci szczepionych przeciw odrze preparatem monowalentnym, dawka przypominająca nie będzie wyłącznie rewakcynacją ale też pierwszym w życiu szczepieniem przeciw różyczce i śwince.

 

Szczepienia preparatem MMR zaleca się wszystkim dorosłym, nieuodpornionym na odrę i świnkę w dzieciństwie. W przypadku samej odry również osobom, które w przeszłości otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki. Ze względu na komponentę różyczkową preparatu, iniekcję zaleca się jednak przede wszystkim młodym kobietom, zwłaszcza pracującym z dziećmi, nieszczepionym w okolicy 12 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat.

 

Na okoliczność kontaktu z osobą chorą na odrę, można zastosować szczepionkę w przeciągu 72 h w celu osiągnięcia ograniczonego efektu ochronnego.

 

PRZECIWWSKAZANIA

 

MMR nie można przyjmować w przypadku uczulenia na białko jaja kurzego lub żelatynę (w stopniu więcej niż poważnym); uczulenia na neomycynę; reakcji nadwrażliwości po wcześniejszej dawce szczepienia; ostrego zakażenia przebiegającego z wysoką gorączką; czynnej, nieleczonej gruźlicy; chorób hematologicznych (białaczki, chłoniaki, nowotwory); niedoborów odporności (w rezultacie choroby lub leczenia wysokimi dawkami kortykosterydów).Wysypka w przebiegu odry

 

Na wypadek transfuzji krwi, osocza lub preparatów ludzkich immunoglobulin szczepionka powinna zostać podana we właściwym odstępie czasu, uzależnionym od powodu, dla którego preparaty zastosowano, zwykle jest to od 3 do 11 miesięcy. Z kolei do chwili ustąpienia objawów nie szczepi się osób cierpiących na ostre choroby infekcyjne i zaostrzenia chorób przewlekłych.

 

Przeciwwskazaniem objęte są także ciężarne. Kobiety powinny zresztą unikać starań o dziecko przez okres do 3 miesięcy po szczepieniu.

 

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE

 

Szczepionka przeciw odrze jest preparatem bezpiecznym. Niepożądane odczyny występują wyjątkowo rzadko i posiadają łagodny przebieg. Do najczęstszych należą: gorączka, sporadycznie z zapaleniem błon śluzowych oraz wysypką - zazwyczaj pojawiającymi się w 7-12 dniu po szczepieniu i utrzymującymi się przez ok. 2 dni.

 

Poza tym może pojawić się krótkotrwałe uczucie palenia i/lub kłucia w miejscu wstrzyknięcia, a nawet bóle stawów (ok. 0,5% przypadków, szczególnie u młodych osób). U kobiet mogą pojawić się obrzęki, bóle stawów (ok. 25%), a nawet zapalenie stawów - między 7 a 21 dniem po szczepieniu (ok. 10%).

 

W wyniku szczepienia może wystąpić przejściowa małopłytkowość. Z kolei bardzo częstym odczynem jest łagodne powiększenie węzłów chłonnych.

 

Należy jednak pamiętać, że część z tych objawów nie jest niczym innym jak wynikiem prawidłowego procesu uodporniania. Szczepienie polega bowiem na łagodnym zakażeniu, wynikiem którego jest pojawienie się odporności humoralnej i komórkowej.

 

Niektóre z niepożądanych odczynów mogą być poważne. Zalicza się do nich: reakcje alergiczne, przede wszystkim na neomycynę, białko jaja kurzego lub żelatynę (1 przypadek na ok. 200 000-1 000 000 dawek); drgawki (1 przypadek na 3000 dawek); oraz zapalenie mózgu (1 przypadek na 1 000 000 zaszczepionych).

 

SŁOWEM KOMENTARZA

 

Warunkiem dla eradykacji odry, różyczki oraz świnki ze środowiska człowieka, jest prowadzenie skutecznego nadzoru wirusologicznego i epidemiologicznego, co powinno przejawiać się m.in. realizacją szczepień, zarówno obowiązkowych, jak i zalecanych.

 

W Polsce szczepieniami obowiązkowymi MMR objęte są dzieci i młodzież od 13 miesiąca do ukończenia 19 roku życia. Jeżeli w jakikolwiek sposób zakłócony został harmonogram, należy go nadgonić. Musi się jednak pamiętać, że szczepienia należy wykonać nie później niż stanowi PSO. Dotyczy to również dziewcząt, które były szczepione wyłącznie na odrę. Na taką okoliczność, przed ukończeniem 19 roku życia, należy podać jedną dawkę preparatu MMR. Analogiczna sytuacja tyczy się szczepień na świnkę, które również podlegają obowiązkowi do 19 roku życia.

 

Preparat MMR można pobrać z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (koszt szczepionki pokrywa państwo). Rodzice którzy nie chcą czekać do ukończenia przez dziecko 10 roku życia, mają prawo zaszczepić je wcześniej w ramach szczepień zalecanych. Koszt preparatu nie zostanie wtedy jednak pokryty ze środków publicznych.

 

Stosowanie MMR w sytuacji przebycia szczepień pojedynczymi preparatami przeciw odrze, śwince czy różyczce, nie pociąga za sobą ryzyka przedawkowania szczepionki. MMR jest preparatem zawierającym niewielką ilość żywych wirusów zdolnych do namnażania. Jeżeli jednak człowiek posiada odpowiednie przeciwciała, to po podaniu szczepionki wirusy zostaną zneutralizowane. Podanie szczepionki stanie się wówczas bezcelowe, ale nie będzie niebezpieczne. W przypadku nie posiadania takich przeciwciał, preparat pobudzi mechanizmy obronne potrzebne do ich produkcji. Na okoliczność każdej kolejnej dawki należy pamiętać jednak o minimum 4-ro tygodniowym okresie przerwy. Inaczej szczepienia nie uzyskają właściwej skuteczności.

 

Przechorowania odry, świnki lub różyczki niosą za sobą podobne właściwości. W przypadku przebycia np. odry, wirusy szczepionkowe tej choroby zostaną zneutralizowane, a pozostałe wywołają odporność na zakażenie świnką i różyczką. Tak więc przechorowanie którejś z tych chorób nie stanowi przeciwwskazania do szczepień MMR i nie zwalnia z obowiązku ich wykonania. Należy jednak zachować odstęp minimum 1 miesiąca pomiędzy ozdrowieniem a zabiegiem szczepienia.

 

W świetle wysokiej skuteczności preparatu, który trwałe uodparnia przeciw wszystkim trzem patogenom, podanie 2 dawek MMR w konsekwencji zwalnia starsze dzieci z obowiązku dalszych szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce.

 

Zlecanie szczepień MMR coraz częściej dotyczyć będzie osób dorosłych, przede wszystkim kobiet w okresie rozrodczym. Zapobiegać będzie to występowaniu różyczki wrodzonej. Infekcja różyczką we wczesnych miesiącach ciąży może stać się przyczyną poronienia, śmierci płodu, poważnych wad wrodzonych, w rodzaju ślepoty, głuchoty, wad serca, lub opóźnienia w rozwoju, w postaci tzw. zespołu różyczki wrodzonej.

Zespół różyczki wrodzonejZespół różyczki wrodzonej


Powiązane artykuły:
Chorwacja: 2010 rok pod znakiem zwiększonej liczby poszczepiennych zachorowań na świnkę
Czy można szczepić dziecko kierowane na operację z powodu wrodzonej wady serca?
Czy szczepienie osoby dorosłej przeciwko odrze, śwince i różyczce wymaga zastosowania 2 dawek szczepionki, a jeżeli tak, to w jakim odstępie czasu?
Dlaczego szczepić?
Europa: Odra w ofensywie
Europa: Ręka na pulsie zagranicznych służb sanitarnych
Europa: WHO odnotowuje wysoki wzrost zachorowań na odrę
Grypa w trakcie ciąży
Holandia: Śmierć nastolatki po zakażeniu wirusem odry
Japonia: Szczepionki towarem deficytowym po wybuchu zachorowań na różyczkę
Kanada i USA: Czy odra może pomóc w walce z nowotworem?
Kanada: Zbyt wczesne szczepienie przeciwko odrze zwiększa ryzyko zachorowania w okresie dojrzewania
Konsekwencje nieszczepienia dzieci
Lublin: W powiecie przybywa chorych na różyczkę
Małopolska: Braki w szczepionkach dla dzieci
Małopolska: Spada zainteresowanie darmowymi szczepieniami przeciwko HPV
Małopolskie: Rodzice nie szczepią, sanepid nakłada kary
Mazowieckie: Rodzice nie szczepią, to dzieci chorują
Niemcy: Musi zapłacić 100 tys. euro za dowód, że wirus odry istnieje
Niemcy: Większość obywateli popiera pomysł wprowadzenia obowiązku szczepień
Odstępy między szczepieniami
Podróż, PSO i pozostałe szczepienia
Polska i Europa: Ostatni dzień obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień
Polska: Co nowego w Programie Szczepień Ochronnych na 2015 rok?
Polska: GUS zbadał zachorowalność na wybrane choroby zakaźne w 2012 roku
Polska: Ministerstwo Zdrowia wybrało dostawcę szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce
Polska: Nasilają się ruchy antyszczepionkowe
Polska: Określono zakres czynności zawodowych objętych wskazaniem do szczepień pracowniczych
Polska: Pozostajemy liderem zgłoszeń różyczki
Polska: W 2014 roku wzrosła liczba odmów poddania dzieci szczepieniom
Polska: Wzrost zachorowań na różyczkę to fakt
Polska: Zaktualizowano charakterystyki dwóch szczepionek dostępnych na polskim rynku
Portugalia: Władze wzywają kibiców Euro 2012 do szczepień
Poznań: Nie będzie szczepień dla Romów
Poznań: Romowie niechętni szczepieniom swoich dzieci
Profilaktyka szczepień zalecanych w świetle PSO
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Skuteczność szczepionek
Świat: Uratować życie 3 milionów dzieci – założenie UNICEF na rok bieżący
Świat: Znaczna redukcja liczby zgonów z powodu odry
Syn urodzony w 1997 r., jako małe dziecko szczepiony był dwukrotnie przeciwko odrze, po czym w wieku 10 lat otrzymał pierwszą dawkę szczepionki MMR. Czy należy podać mu również drugą, a jeśli tak, to po jakim czasie od poprzedniej?
Syria: Potwierdzono pierwsze od kilkunastu lat zachorowania na polio
Szczepienia a HIV
Szczepienia ciężko chorych dzieci
Szczepienia obowiązkowe i zalecane
Szczepienia przeciw odrze, różyczce i śwince
Szczepienia przed ciążą
Szczepienia przed podróżą
Uganda: Sekty zakłócają realizację programów szczepień
Ukraina: Groźna choroba przypomina o swoim istnieniu
USA: Częste zachorowania na odrę wśród podróżnych
USA: Kalifornia chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia dzieci
USA: Szczepienia wolne od groźby autyzmu
USA: Ultimatum dla wrogów szczepionek
W wieku 13 miesięcy życia zaszczepiliśmy syna na różyczkę. Nie upłynął rok, a mimo to syn zachorował, dlaczego?
Wielka Brytania: Epidemia odry w Walii
Wrocław: Inspekcja sanitarna ostrzega przed wzrostem zachorowań na odrę
Wrocław: Kilkuletnie dziecko w szpitalu. Zaraziło się odrą
Zalecenia do szczepień
O nas Kontakt

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Treści prezentowane na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą stanowić jakichkolwiek porad medycznych. W celu diagnozy stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka